کلنگت را بردار

قلمی از قلمدان قاضی افتاد
شخصی که آنجا حضور داشت گفت : جناب قاضی کلنگ خود را بردارید
قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ
تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟
مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی

"عبید زاکانی"

  
نویسنده : کامیار صابری ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٩