آن کس که بداند و بداند که بداند... (شعر)


آن کس که بداند و بداند که بداند... (شعر)

آن کس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند

آن کس که بداند و نداند که بداند
بهتر که رود خویش به گوری بتپاند

آن کس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پولش خرک خویش براند

آن کس که نداند و نداند که نداند
بر پست ریاست ابدالدهر بماند!

  
نویسنده : کامیار صابری ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٩