دیوانه باران ندیده

دیوانه باران ندیده

سهراب گفتی: چشم ها را باید شست...
_________________________________شستم ولی!...
سهراب گفتی:جور دیگر باید دید...
_________________________________دیدم ولی!...
گفتی زیر باران باید رفت...
_________________________________رفتم ولی!...
او نه چشم های خیس و شسته ام را،
نه نگاه دیگرم را، هیچ کدام را ندید!!!
فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت:
_________________________________"دیوانه باران ندیده!!"

  
نویسنده : کامیار صابری ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٩