خیانت

شکسپیر میگه: خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ...

 خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد !

خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ...

 خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد!

/ 2 نظر / 13 بازدید
سروش آزاد

دوست عزیز: به نظرمن بزرگترین خیانت اینکه. به خودت ومردم جامعت مدام ظلم بشه وبی خیال زندگی کنی.